Zpracování osobních údajů

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů zpracovávání osobních údajů a jejich ochrany. Kompletní informace naleznete zde (pdf). Respektujeme vaše právo na soukromí a ochrana těchto práv je pro nás důležitá. Abychom vysvětlili, jak shromažďujeme, ukládáme a používáme vaše osobní údaje, přijali jsme tyto zásady jejich zpracování.

Kdo zpracovává vaše údaje?

Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek bude zpracovávat společnost Buzz s.r.o. (IČO: 275 88 921, Zborovská 30, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze), provozovatel internetového obchodu Urbanlux.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (např. v rámci objednávky našeho zboží, či přihlášením se k odběru newsletterů), resp. uzavření smlouvy o užívání této služby.

Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci k některé z našich služeb, a to: jméno a příjmení, e-mail, kontaktní a/nebo doručovací adresa, telefonní číslo, platební údaje, profilové informace, další údaje vámi dobrovolně vyplněné (např. v kontaktním formuláři) a dále údaje, které získáváme tím, že používáte naše služby: IP adresa, soubory cookies.

Proč zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme, abychom vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem (navštívením našich stránek, objednáním zboží, odebíráním newsletterů, zasláním dotazu atd.).

Údaje zpracováváme za účelem:

  • komunikace s vámi
  • zasílání obchodních sdělení
  • zpracování analýz a provádění měření
  • zlepšování kvality našich služeb

Po jakou dobu údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 10 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu. Údaje získané v rámci registrace, pokud je možné tuto službu využívat i bez Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, pak zpracováváme po dobu využívání registrované služby a dále obvykle 6-12 měsíců po jejím zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh. Údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře, resp. získané v souvislosti se zasláním Vašeho dotazu sbíráme a ukládáme po dobu cca 6 měsíců od získání těchto údajů.

Kdy není nutný souhlas ke zpracování údajů:

V případě poskytnutí služby či produktu, splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů či zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, k zajištění bezpečnosti našich webů, atd.). Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů.

Jsem povinen poskytovat zmíněné osobní údaje?

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně. Pro zpřístupnění některých služeb je předání určitých osobních údajů vyžadováno.

Zpracování osobních údajů, často pouze v anonymizované podobě, aniž bychom byli vůbec schopni vás identifikovat jako konkrétního uživatele, nám umožňuje poskytovat naše služby a tyto neustále zlepšovat. V případě neudělení souhlasu, popř. jeho dodatečného odvolání, se může stát, že vám některé naše služby již nebudeme schopni nadále poskytovat, popř. vám je nebudeme moci poskytnout v plném rozsahu či kvalitě.

Kontakt

V případě jakéhokoli dotazu k ochraně osobních údajů prosím využijte e-mail osobniudaje@urbanlux.cz nebo nám jej odešlete doporučeně na adresu: Buzz, s. r. o., Zborovská 30, 150 00, Praha 5. V této souvislosti bychom vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali vaši totožnost pro ověření vaší identity. Jedná se o preventivní bezpečnostní opatření pro zamezení přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona bude veškerá komunikace s vámi monitorována.

Žádosti

Přejete-li si zažádat o výpis osobních údajů, nebo jejich vymazání, zašlete nám vyplněný formulář. Učinit tak můžete buď elektronicky na e-mail osobniudaje@urbanlux.cz, nebo doporučeně poštou na adresu Buzz, s. r. o., Zborovská 30, 150 00, Praha 5.